Giác hút khí nén Piab BFFT80P-2

Liên hệ báo giá

Ứng dụng Tấm kim loại khô, Tấm dầu

Thiết kế cốc hút Tròn

Đặc trưng Tấm dầu, Tấm kim loại khô

Vật liệu Polyurethane (PU)

Mô hình cốc hút BFFT

Cân nặng 87,7 g

BFFT80P-2 Tấm kim loại khô

Bán kính đường cong, tối thiểu. 110 mm

Mô hình cốc hút BFFT80P-2 Tấm kim loại dính dầu