Giác hút Piab B25XP

Liên hệ báo giá

Ứng dụng Tấm Khô Kim Loại, Thủy TinhXử Lý

Thiết kế cốc hút Tròn

Đặc trưng Xử Lý Kính, Tấm KhôKim Loại

Vật liệu Polyurethane (PU)

Mô hình cốc hút B-XP

Cân nặng 1,8 g

Âm lượng 1,63 cm³

Mô hình cốc hút B25XP PU60

Chuyển động, tối đa theo chiều dọc 5,5 mm

Bán kính đường cong, tối thiểu. 11 mm