Giác hút Piab B10XP

Liên hệ báo giá

Hình dạng cốc hút Ống thổi

Ứng dụng : Hút Tấm Khô Kim Loại, Thủy Tinh

Thiết kế cốc hút Tròn

Vật liệu Polyurethane (PU)

Mô hình cốc hút B-XP

Cân nặng 0,6 g

Chuyển động, tối đa theo chiều dọc 3mm

Bán kính đường cong, tối thiểu. 6 mm