Giác hút Piab B10-2 HNBR

Liên hệ báo giá

Hình dạng cốc hút Ống thổi

Thiết kế cốc hút Tròn

Đặc trưng Xử lý kính, Nhiệt độ caoCốc, MarkFree, DrySheetMetal, PlasticInjectionMoldedParts

Mô hình cốc hút B

Cân nặng 1g

Mô hình cốc hút B10-2

Chuyển động, tối đa theo chiều dọc 4,5 mm

Bán kính đường cong, tối thiểu. 4mm