Giác hút chân không B8 HNBR Piab

Liên hệ báo giá

Hình dạng cốc hút Ống thổi

Thiết kế cốc hút Tròn

Vật liệu HNBR

Mô hình cốc hút B

Cân nặng 0,3 g

Âm lượng 0,15 cm³

Mô hình cốc hút B8

Chuyển động, tối đa theo chiều dọc 3,5mm

Bán kính đường cong, tối thiểu. 1,9 mm