Cốc hút chân không khí nén Piab BF110P

Liên hệ báo giá

Hình dạng cốc hút Ống thổi

Ứng dụng MarkFree, DrySheetMetal, GlassXử lý

Thiết kế cốc hút Tròn

Đặc trưng Xử lý kính, MarkFree, DrySheetMetal

Vật liệu Polyurethane (PU)

Mô hình cốc hút BF-P

Cân nặng 110 g

Mô hình cốc hút BF110P PU60

Chuyển động, tối đa theo chiều dọc 27,4 mm

Bán kính đường cong, tối thiểu. 70 mm