Núm hút Piab B52XP

Liên hệ báo giá

Ứng dụng Tấm KhôKim Loại, Thủy TinhXử Lý

Thiết kế cốc hút Tròn

Đặc trưng Xử Lý Kính, Tấm KhôKim Loại

Vật liệu Polyurethane (PU)

Mô hình cốc hút B-XP

Cân nặng 17 gam

Mô hình cốc hút B52XP PU60

Chuyển động, tối đa theo chiều dọc 11,2 mm

Bán kính đường cong, tối thiểu.29mm