Núm hút chân không có tầng Piab BL20-2

Liên hệ báo giá

Ứng dụng Xử lý túi

Thiết kế cốc hút Tròn

Đặc trưng Xử lý túi

Vật liệu Cloropren (CR)

Mô hình cốc hút BL-2

Cân nặng 3 g

Chuyển động, tối đa theo chiều dọc 12,6 mm

Bán kính đường cong, tối thiểu. 4 mm