Giác hút Piab 0205219 B110XP

Liên hệ báo giá

Hình dạng cốc hút Ống thổi

Ứng dụng Tấm kim loại khô

Thiết kế cốc hút Tròn

Đặc trưng Tấm kim loại khô

Vật liệu Silicon (SIL)

Mô hình cốc hút B

Cân nặng 120 g

Mô hình cốc hút B110

Chuyển động, tối đa theo chiều dọc 34,6 mm

Bán kính đường cong, tối thiểu. 60 mm