Giác hút Piab B30-2

Liên hệ báo giá

Ứng dụng Vật liệu tiếp xúc với thực phẩm (FDA & EU), không thể phát hiện

Thiết kế cốc hút Tròn

Đặc trưng Vật liệu tiếp xúc với thực phẩm (FDA & EU), không thể phát hiện

Vật liệu Silicon (SIL)

Mô hình cốc hút B

Cân nặng 7g

Mô hình cốc hút B30-2

Chuyển động, tối đa theo chiều dọc 14mm

Bán kính đường cong, tối thiểu. 15mm