Núm hút chân không B65 Piab

Liên hệ báo giá

Hình dạng cốc hút Ống thổi

Thiết kế cốc hút Tròn

Ứng dụng Đánh dấu miễn phí

Vật liệu HNBR, SIL, NPV