Núm hút Piab BL40-3P

Liên hệ báo giá

Ứng dụng Xử lý túi

Thiết kế cốc hút Tròn

Đặc trưng Xử lý túi

Vật liệu Polyurethane (PU)

Mô hình cốc hút BL-3-P

Cân nặng 12 g

Mô hình cốc hút BL40-3P

Chuyển động, tối đa theo chiều dọc 21mm

Bán kính đường cong, tối thiểu. 13 mm