Núm hút chân không Piab VL75B

Liên hệ báo giá

Vật liệu TPE

Mô hình cốc hút BL

Hình dạng cốc hút đa chuông

Mô hình cốc hút VL75BL TPE-U

Tùy chọn lắp Không có

Kích thước lắp 18, 14