Núm hút Piab DCF100P

Liên hệ báo giá

Ứng dụng Tấm kim loại dính dầu

Thiết kế cốc hút Tròn

Đặc trưng Tấm kim loại dính dầu

Vật liệu Polyurethane (PU)

Mô hình cốc hút DCF

Cân nặng 72,5 g

Mô hình cốc hút Tấm kim loại khô DCF100

Chuyển động, tối đa theo chiều dọc 12mm

Bán kính đường cong, tối thiểu. 70 mm